Autisme

De begeleider van HartStart is ervaren in het werken met (jong)volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) met een normale tot hoge intelligentie.

Een integrale aanpak is voor mensen met ASS belangrijk, omdat het autisme doorwerkt op alle levensgebieden. Daarnaast zal er in de begeleiding van deze doelgroep extra aandacht zijn voor zogeheten transitiemomenten oftewel perioden van verandering bijv.  een verhuizing of de overgang van school naar werk.  Dit zijn vaak stressvolle gebeurtenissen in het leven van iemand met autisme.

Bij grote en kleine veranderingen dient de balans tussen draagkracht en draaglast bewaakt te worden, anders is er een risico op overbelasting. Bij structurele overbelasting ontstaan de problemen, zoals verlies van vaardigheden, uitval op school/werk etc.

Maatwerk  is bij deze doelgroep dus heel belangrijk, maar werkt ook preventief.