Werkwijze

Een integrale aanpak, door één en dezelfde begeleider, wat er voor zorgt dat de samenhang tussen de levensgebieden zichtbaar wordt. Hierdoor kan ingespeeld worden op wisselende hulpvragen. HartStart levert altijd maatwerk. Geen standaard oplossingen, maar precies wat nodig is, op elk moment, niet meer en niet minder. Op sommige momenten kan extra ondersteuning nodig zijn, terwijl op andere momenten een vinger aan de pols contact voldoende is.

De werkwijze van HartStart is gebaseerd op drie belangrijke kernwaarden; betrouwbaarheid, betrokkenheid en autonomie.

Betrouwbaarheid, er op kunnen vertrouwen dat de begeleider zijn of haar afspraken daadwerkelijk nakomt.

Betrokkenheid, een begeleider die het werk doet met haar hart en zich verbonden voelt met de cliënt en zijn of haar doelen.

Autonomie, het zelf richting geven aan je leven, eigen keuzes maken en zo zelfstandig mogelijk blijven functioneren.