Kwaliteit in Kleinschalige Zorg (NBEC)

HartStart is lid van de NBEC voor Kwaliteit in Kleinschalige Zorg. De NBEC is een overkoepelend verband van zelfstandige zorgondernemers, die zich onderscheiden in de zorgmarkt door de professionele onafhankelijke wijze waarop zij, dichtbij de cliënt, hun diensten aanbieden. Ze gaan uit van uw belangen en uw keuzevrijheid staat voorop. Cliëntgerichtheid en het continu verbeteren van de zorg- en dienstverlening zijn de streefwaarden in het dagelijks opereren van de coöperatie, omdat cliënttevredenheid een noodzakelijke voorwaarde is voor het succes van de NBEC een haar leden.

HartStart is als zelfstandige organisatie gecertificeerd volgens de ISO 9001:2015 norm.

Voor meer informatie over de NBEC kunt u terecht op de website: https://www.nbec.nl/

Medezeggenschap

Cliënten hebben recht op medezeggenschap, dat is in de wet vastgelegd en daar willen wij, vooral in ons eigen belang, aan voldoen. Voor een kleine organisatie zoals HartStart is het niet mogelijk een cliëntenraad in te richten, zoals dat bij grote organisaties wel het geval is.  We willen wel graag weten wat uw mening is. Heeft u dus een goed idee, voorstel of wilt u feedback geven, vult u dan dit formulier in.

  Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

  Wat kunt u van ons verwachten?

  • Wij bespreken uw idee in ons team en nemen een besluit wat we ermee gaan/kunnen doen.
  • Wij koppelen aan u terug of/ en wat we concreet met uw idee gaan doen.

   

  Bedankt voor het meedenken!